Foto: HHS
Fartøyet Veslegut er eid av Samvirket "Veslegut SA" som har adresse på Eide i Gullesfjord i Kvæfjord kommune.

Samvirkets formål er å verne Veslegut gjennom aktivitet og kulturformidling.