● Norsk Veteranskibsklub

Norsk Veteranskibsklubb eier fartøyene D/S Børøysund og D/S Styrbjørn.

● Veteranbåtlaget Ekar

Veteranbåtlaget Ekar eier og driver M/S Ekar

● Atløys venner

M/S Atløy er eid av andelslaget AL Atløy og drevet av foreningen "Atløys venner".

● Veteranskibslaget Stavenes

Veteranskibslaget Stavenes eier og driver D/S Stavenes.

● Det Midthordlandske Dampskibsselskab A/S

Det Midthordlandske Dampskibsselskab A/S eier og driver M/S Midthordland.

● Veteranskipslaget Fjordabåten

På denne linken får man informasjon om D/S Stord I og M/S Granvin.

● M/S Hindholmen

Nettside for den gamle fiskebåten Hindholmen.

● Gamle Salten