● Norsk forening for fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern er en landsomfattende organisasjon for vernede fartøy. Foreningens oppgave er å fremme bevaring av vernede fartøy etter antikvariske retningslinjer.

● Forbundet kysten

Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk.