Fartøyvernmidlene for 2011 tildelt.

For året 2011 er Veslegut tildelt kroner 150 000,- til fartøyvern fra Riksantikvaren.

Det er satt av 42 millioner kroner til fartøyvern på statsbudsjettet for 2011, mens søknadene til Riksantikvaren utgjorde 187 millioner kroner.

Fartøy i Troms Fylke er tilsammen tildelt 3,5 millioner kroner.

Les mer på Riksantikvarens sider.