Verneverdig!

I brev av 14. januar 2011 fra Riksantikvaren, blir fartøyet M/S Veslegut - LHNA gitt status som "verneverdig skip"