Få norskbygde klinkete hvalfangere igjen

Romsdalsmuseet har flere fotografier på Digitalt Museum der hvalfangerne Ingeborg og Veslegut ligger til kai ved siden av hverandre, et sted på Vestlandet antagelig på 1930-tallet. De er tatt av Sæbjørn Sæbjørnsen. Ingeborg og Veslegut tilhører samme generasjon hvalfangere. Ingeborg bygget i 1911 ved Aker Mek. Verksted i Kristiania og Veslegut levert i januar 1912 fra Framnæs Mek. Verksted i Sandefjord. De klinkete stålbåtene ligner hverandre og synes i slekt.

Begge fangstet i Sydishavet med hver sine mellomstasjoner før de kom tilbake til Norge. Ingeborg i Australia og det Indiske Hav og Veslegut i Spania og Middelhavet. Hjemme ble de satt i fangst på Vestlandet, Ingeborg fra Steinshamn og Veslegut fra Blomvåg. Da krigen kom ble begge konfiskert av den tyske marinen og seilte antagelig begge som vaktbåter(Vorpostenboot). Etter krigen ble det noen få år som gamle hvalfangere før de ble ombygget til fiske-/fraktebåter og begynte en ny historie langs kysten av Norge, og med mange nye navn. De fikk også innsatt nye dieselmotorer og dampmaskinene ble fjernet. De kunne hatt navnene Ingeborg Wichmann og Veslegut Alpha

Det var et stort antall hvalfangere som «levde» videre i andre funksjoner etter at fangsttida deres var over, men nå er det ikke mange igjen, spesielt av de gamle klinkete norskbygde som Ingeborg og Veslegut.

På foto «R.Fot.126762» fra Romsdalsmuseet ser vi navnene Ingeborg og Veslegut i hekken tydelig. Fotografier av Ingeborg og Veslegut som fraktefartøy er satt inn. Norsk Maritimt Museum har et fotografi av Per Erik Johnsen på Digitalt museum av Ingeborg som fraktefartøy ms Bergsund ca 1973(NSM.2102-272). For Veslegut er det satt inn et foto (H.Eide) som fraktefartøy ms Eide Junior ca 1975.Les på Facebook