I 1994 ble det gjort tonnasjeberegning etter 1969-konvensjonen av Veslegut som da het Frode Junior. Volumet av lasterommene ble også beregnet. I rapporten finnes enkle 3d-tegninger av skrog og lasterom.


Les mer på Facebook