Fristen for søknad om fartøyvernmidler var 1. november

Søknader for tilskudd til å starte restaurering av Veslegut er sendt. Vedlagt er dokumentasjon fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter som har vært to ganger på synfaring av fartøyet, noe vi er veldig fornøyde med. Det gir oss et godt grunnlag. Antallet søknader som er sendt gjennom årene er stort, noe som må til sammen med egeninnsats. Det gjelder både offentlige og private kilder. Vi håper sterkt på en positiv prioritering (hver gang).

På bildet ovenfor er Veslegut på tur gjennom Toppsundet på vei til Foldvika i Gratangen i 2012. Foto tatt av Einar Nymoen.

Følg lenken og les mer om fartøyvern på Riksantikvarens sider.


Lenke: Riksantikvaren: fartøyvern