I maskinrommet står han Steinar og ser på reparasjon av pumpa og kjøling tell hjelpemotorn, att med den knallgule generatorn. Det verka godt, og cat`n starta og fikk gange nån tima. Det e vektig det.