Snart nytt år og det første året i sitt andre sekel er over.