Det er et jevnt sig av folk som lar seg friste av å se nærmere på den gamle fraktebåten som ligger til kai på Eide i Gullesfjorden.

Rett som det er står det en bil på kaia og folk som ser på ms Veslegut. Noen kommer fordi de har sett den, andre fordi de vet om den og vil ta den i nærmere øyesyn.

Blant flere er Svein Roar Jakobsen og Mathis Mathisen fra Sortland som vi ser på bildet.

Herr Jakobsen har selv arbeidet på Framnæs Mek hvor Veslegut er bygget. Det gjorde også faren og farfaren. Derav interessen for skipet. Herr Mathisen er leder i Sortland Historielag.

Besøket vil blant annet resultere i en artikkel i årbok for Sortland, noe vi ser fram til.