Slik så de ut.

Norrøna II var en kvalfanger bygde ved samme verft og var i produksjon i samme året som Veslegut, 1911. Den var byggenummer 83 ved Framnæs mens Veslegut var nr 88. De var begge utstyrt med dampmaskiner fra Akers Mek. Tonnasje på ca 170 bruttotonn.

På Lardex.net sine sider er det et foto via Bjørn Karlsen der Norrøna II ligger ved siden av et fabrikkskip.

Bildet viser at dette var typen kvalbåter som Framnæs bygde på denne tida. Kanskje vi kan kalle det for andre generasjon av moderne kvalbåter.

Den er nesten identisk med gamle bilder av Veslegut, så slik ville det ha sett ut. I tillegg var også Norrøna II eid av et av Adolf Amandus Andresens rederier på 1930-tallet.

Følg linken for å se bildet på Lardex.net


Se Norrøna II på Lardex.net