Selv om vi, Veslegut SA, mener at vi har ansvar for et veldig viktig historisk fartøy og kulturminne for Norge og landsdelen Nord-Norge, har det vært en meget dårlig periode når det gjelder uttelling på finansiering. Vårt neste mål er å finansiere fullstendig tilstandskontroll basert på rapporten fra «Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter». Her i også begynnende restaurering. Vi mener at det også burde være grunnlag for vernede stålfartøy i Nord-Norge og Kvæfjord. Derfor er det bestemt at vi skal fortsette arbeidet en periode til. Lengden på perioden vil avhenge av hvordan vi får det til med finansiering, vedlikeholdsbehovet og kommunikasjon med ekstern ekspertise.

Vi velger å smykke artikkelen med en linjetegning av skroget til m/s Veslegut.