På årsmøtet i Veslegut SA var generatoren satt opp på årsplanen fordi den er viktig i sikringsarbeidet, og fordi den trenger service.

Lørdag 18. februar 2012 ble den tatt laus og med et avansert taljesystem buksert opp leideren og ut av maskinen.

Etter kontakt med TEKNOR i Harstad som er eksperter på dette, ble den fraktet dit. De var positive til oppgaven og synes Veslegut er spennende å følge med.

En annen oppgave som er satt ut i live, er opprettelsen av en Facebookside. Vi prøver det ut og blir bedre på det etter hvert.


Veslegut på Facebook