Foto: Ved kai på Eide i Kvæfjord
I 1974 har PR Odd Eide & Sønner fra Kvæfjord fått kontrakt på sandføring til bygging av det nye sykehuset i Harstad. Og ingen andre enn Veslegut er kjøpt inn til denne frakten. Hun blir igjen tilpasset, men nå til sandbåt.

Det nye navnet blir "Eide junior", og hun går uttalige ganger mellom Harstad og Godfjorden i Kvæfjord hvor de hentet sanda. Etter dette frakter hun sand til flere andre store byggeprosjekt på 1970-tallet, blant annet flere av de store bruene i Vesterålen.

I 1979 bestemmer Steinar Eide at Veslegut skal seile i enda en ny fart. Hun blir ombygd til brønnbåt. En av de første i sammenheng med oppbygginga av den moderne oppdrettsnæringa. I den første tida er det mye frakt av sei fra seinøter, men også ørret og laks etter hvert.