Etter omtrent 4 år i fart som Bolgagutt blir hun solgt videre til Oskar Benjaminsen fra Levanger. Båten blir omdøpt og får navnet Ulla-Brith etter en av rederens døtre.

Fartsområdet er stort og strekker seg fra Svalbard og Kirkenes til havner rundt hele Nordsjøen.

I ett år er hun også med i starten av oljeindustrien. Hun blir leid inn som "stand-byfartøy" ved oljerigger i Nordsjøen. Det gamle kvalfangerskroget har ingen problemer med å stampe i Nordsjøen.

Hun blir også kjent for å ligge lite i ro. Det skulle mye uvær til for at hun ikke gikk.