Foto: Veslegut på storsildfiske 1955. Fylkesfotoarkivet MR
Veslegut ble solgt fra Blomvåg til Oskar Frøyland i Bergen og fikk ei total ombygging til frakteskip. Den gamle dampmaskinen fra Akers Mek. ble også erstattet med en Alpha Dieselmotor.

Tida hos Frøyland ble kortvarig. Hun ble kjøpt av Ole Oterlei ved Kristiansund som etter kort tid fikk henne bygget om til fiskefartøy og slik begynte Veslegut en lang periode som en av de bedre snurpenotbåtene i Norge. Hun fangstet langs hele kysten, ved Island og ute i Nordsjøen og der en kunne finne sild. Hun fikk også "Sølvsilda" for største fangst.
Veslegut var en stor snurper da hun begynte i denne fangsten. Et av de beste og mest dramatiske bildene fra sildefiskeriet er et flyfoto av Veslegut med hjelpere ved Griptaren hvor nota har revnet og silda strømmer ut.

Oterleikarene gjennomførte to større ombyggninger eller tilpassninger på henne. Først fra fraktefartøy til fiskefartøy og snurper. Senere ble hun bygget om til ringnotsnurper slik vi ser henne på bildene ved Griptaren.

I 1968 er Veslegut ikke av de største snurperne etter 20 år. Til tross for dette fikk hun ny motor året før, en Caterpillar. Denne sommeren ligger hun i Nordsjøen sammen med andre snurpere da hun begynner å brenne. Hun blir etter hvert slept inn til Egersund og kondemnert.