Foto: Marinemuseet
Tiden i Blomvåg hadde et avbrekk. I 1939 ble Veslegut utleid eller rekvirert til den norske marinen som vaktskip. Da 2. verdenskrig kom til Norge med den tyske invasjonen 9.april 1940, lå Veslegut ved Marineholmen i Bergen og hadde kjelesjau.Hun ble tatt av den tyske marinen og gitt det ufortjente navnet Ratte. I denne tjenesten var hun også vaktskip med betegnelsen Voorpostenboot.

Hun ble den første perioden i tyske hender kalt Schiff 221 og var sterkt delaktig i kampene under sjøslaget ved Uskedal 20. april 1940. Blant annet senket hun TB Stegg.

Etter krigen ble Veslegut rigget tilbake til kvalfanger og hentet tilbake til Blomvåg for sin siste periode i kvalfangst.