Foto: Veslegut etter pussing på verft. Atelier KK i Bergen. Billedsamlingen UiB
Tilbake i Norge fikk hun sitt "hovednavn" Veslegut, og hun ble værende lenge i Blomvåg selv om eierne skiftet. Hun var også 17. maibåt. Hver nasjonaldag ble hun pyntet opp og gikk til Bergen med folk fra Blomvåg.

Veselgut fanget kval til Kvalstasjonen i Blomvåg i mange år og ble et kjent skip på Vestlandet.

Etter krigen var denne farten var snart over for Veslegut. Hun ble solgt til Oskar Frøyland i Bergen og fikk ei total ombygging til frakteskip. Den gamle dampmaskinen fra Akers Mek. ble også erstattet med en Alpha Dieselmotor.