Foto: Kvalfangere i Bahia Aguila. Norsk HvalfangstTidende 1912
I januar 1912 var hun ferdig ved Framnæs Mekaniske Verksted i Sandefjord. Så raskt som mulig ble hun gjort klar til å seile sørover. Hun skulle til rederiets hjemmehavn i Chile.

Hun var i 1912 egentlig en admiral. Hun het ved overleveringen "Almirante Goni". Rederiet var "Sociedad Ballenera de Maggalanes " etablert i Punta Arenas av chilenske finansfolk og den norske kval- og polarpioneren Adolf Amandus Andresen fra Sandar i Vestfold.

Andresen var sjømann som på sin seilas rundt om i verden havnet i Chile hvor han seilte langs kysten. Der så han det det store antallet kval og muligheten for fangst. Han reiste hjem til Norge og Finnmark hvor han lærte moderne kvalfangst. Han gikk til innkjøp av en norsk kvalkanon og returnerte til Chile.

I Chile ble kvalkanonen montert på en taubåt, og i jula 1903 ble Andresen den første som fanget kval i sydhavene med moderne fangstmetoder. "Sociedad Ballenera de Maggalanes" ble etablert og kvalstasjon ble bygget i Bahia Aguilas utenfor Punta Arenas. Nye skip og utstyr ble bestilt fra Norge. Selskapet etablerte også fangst ved Deception Island i Antarktis.

Det var her Veslegut etterhvert skulle havne i fangst, for det var det hun var, kvalfanger. Men ved ankomst Punta Arenas tidlig i 1912, ble det første oppdraget noe helt annet og med en tragisk utgang.

Rederiet hadde en fullrigger ved navn Wilhelmine som fraktet kull. Hun skulle gjennom Magellanstredet og trengte slep. Slepet kom nesten gjennom da det brøt ut en forferdelig storm. Slepet ble for tungt for Veslegut og Wilhelmine forliste. Dette var en av de verste ulykkene i kvalfangsten i sydhavene. Over 20 sjøfolk fra Norge omkom.

Veslegut ble så satt i kvalfangst og fangstet vekselvis ved kysten av Chile og ved Deception Island i Antarktis. Men i perioden 1914-16 var hun stasjonert i Punta Arenas hvor hun var passasjer- og godsskip.

I 1916 ble hun solgt til det norske rederiet AS Hektor som hadde landsstasjon på Deception Island, og her ble hun igjen satt i kvalfangst. I noen perioder var hun utleid til andre rederier. I 1921 leverte hun kval til fabrikkskipet Pythia. I 1924 var tiden i Antarktis over. Veslegut ble solgt til "Compania Ballenero Espanola", et norsk selskap som fangstet i Gibraltarstredet fra kysten av Spania.

Veslegut fangstet ikke lenge i Spania. Hun ble etter kort tid solgt videre til Norge og selskapet "Winge og Co" og satt i fangst ved Blomvåg kvalstasjon på Vestlandet.