M/S Veslegu LHNA
Veslegut er et skip bygget i 1911, levert i januar 1912. I 100 år har hun seilt i farvann mellom Antarktis og Svalbard med mange forskjellige navn og i forskjellig fart. I dag er hun gitt verneverdig status av Riksantikvaren og har heimehavn ved Eide i Gullesfjord i Kvæfjord kommune, slik hun hadde på 1970-tallet.

I vernebrevet av 18.10.2010 skriver Riksantikvaren:

"M/S Veslegut ble levert fra Framnæs Mek. Verksted i 1912 til Sociedad Ballenera de Maggallanes som hvalbåten D/S Almirante Goni. I 1916 ble skipet kjøpt av Hektor A/S i Tønsberg og har vært under norsk flagg siden. Som mange tidligere hvalbåter ble skipet ombygget til fiskefartøy og senere lastefartøy, nå sist som brønnbåt for føring av laks for oppdrettsnæringen. Det er i denne versjonen fartøyet søkes bevart.
Av de mange fartøy med lignende historie er ingen bevart i dag. De mange ombygginger og tilpassinger vitner om skiftende tiders behov og de gamle skrogenes fleksibilitet i forhold til endringer. Funksjonen som brønnbåt knytter fartøyet til oppdrettsnæringens historie, noe som særlig er interessant da det ikke er bevart andre fartøy knyttet til denne industrien."


I tillegg var det i prosessen understreket den rollen Veslegut har hatt i nasjonale og internasjonale historiske prosesser. M/S Veslegut er kjøpt tilbake til Gullesfjord og Kvæfjord med det mål å verne henne for framtida. Hun skal vernes gjennom bruk og aktivitet. Det første arbeidet er å å få startet restaurering og opprustning slik at hun i framtida kan brukes i kulturformidling og -aktivitet.

Denne nettsida skal informere om skipet Veslegut og aktiviteten rundt henne. Vi vil også presentere ny kunnskap og bilder som vi blir gjort kjent med. Vi håper også at besøkende blir interesserte og nysgjerrige på veteranskipet Veslegut.


M/S Veslegut LHNA - English
m/s Veslegut is a ship built in 1911, delivered in January 1912. For 100 years she has sailed the waters between Antarctica and Svalbard with many different names and in different trades. Today she is given conservation status by the “The Directorate for Cultural Heritage” in Norway. The home port is at Eide in Gullesfjord in Kvæfjord municipality, as she had in the 1970s.

Veslegut was built in Sandfjord, Norway, at “Framnæs Yard” as a whale catcher. She was ordered by the company “Sociedad Ballenera de Magallanes” from Punta Arenas in Chile, and the Norwegian and Chilean pioneer in the Antarctic, Adolf Amandus Andresen .

She has sailed as a whale catcher, passenger- and post ship, naval vessel in battle in the Second World War, fishing vessel, freighter, standby-ship in the North Sea and fish carrier. She has sailed from Punta Arenas and Bahia Aguila in Chile, Deception Island in the South Seas, from Algeciras in Spain and from ports all over Norway.

She has been given many names trough 100 years: Almirante Goni, Veslegut, Ratte, Bolgagutt, Ulla-Brith, Eide Junior and Frode Junior.

m/s Veslegut is brought back to Gullesfjord and Northern Norway with the aim to protect her for the future. She will be protected through use and activity. The first job is to get started restoration and renovation so that she can be used in the combination of business and culture.

This website will provide information about the ship Veslegut and the activity around her. We will also present new information and images that we are made aware of. We also hope that visitors will be interested and curious about the veteran ship Veslegut. The name can be translated to “Little Boy” or better “Little Lad”, but of course she is a lady.

***
STØTTE/SUPPORT
Vil du støtte arbeidet med å sikre fartøyet ms Veslegut LHNA for framtida? Bruk da konto 4760 19 34007. Merkes "Støtte Veslegut". All støtte er velkommen.

Med vennlig hilsen
Veslegut SA